El Govern denega els permisos d’investigació d’hidrocarburs ‘Darwin’ i ‘Leonardo’

Posted on 16 d'Octubre de 2013 per

0


Les sol·licituds presentades per l’empresa Montero Energy Corporation no comptaven amb el contingut mínim exigit per la normativa d’hidrocarburs

Font: Generalitat de Catalunya

El Govern ha acordat avui denegar els permisos d’investigació d’hidrocarburs ‘Darwin’ i ‘Leonardo’, que havia sol·licitat l’empresa Montero Energy Corporation SL. La decisió es fonamenta en el fet que l’empresa no va presentar un projecte d’investigació amb el mínim contingut que estableix la normativa d’hidrocarburs, sinó un programa de treballs de caràcter genèric, sense cap vinculació a la informació existent sobre la composició geològica de les zones a investigar, i s’ha pres després de desestimar les al·legacions presentades per Montero Energy.

La sol·licitud de permís ‘Darwin’ pretenia investigar l’existència d’hidrocarburs no convencionals en el subsòl d’una àrea de 89.683 hectàrees, que comprenia les comarques de la Noguera, l’Urgell, la Segarra, el Solsonès i l’Anoia. La sol·licitud de permís ‘Leonardo’ afectava 76.641 hectàrees de les comarques de l’Osona, Bages, Berguedà i la Garrotxa.
Anuncis
Posted in: Fracking