Aigües Vic té la concessió a Vic des de 1949 i per 99 anys

Posted on 11 de febrer de 2014 per

1


Una de les concessions que Aigua és Vida té en el seu punt de mira és la de Vic. La té Aigües Vic des de 1949 i és per 99 anys. Aigua és Vida la qualifica d’¿il· legítima”, en considerar·la més que amortitzada, i fins i tot ¿preconstitucional”, en remuntar·se al 1949, en ple franquisme.
Des d’Aigües Vic, però, han reaccionat a les acusacions de la plataforma amb un document de rèplica i una comparativa de preus de diferents municipis. El document i la comparativa es poden consultar íntegres a EL9NOU.CAT.

Aigües Vic nega que hi hagi opacitat i descontrol, ja que si bé la gestió del servei està privatitzada ¿la titula· ritat continua sent de l’ens municipal i té la capacitat reguladora a nivell de tarifes, instal·lacions i pla estratègic del servei”. Demanen que ¿no es confongui el concepte de servei públic amb la seva prestació”, que es pot fer de forma directa, amb la gestió des de l’administració, o indirecta, contractant el servei. ¿No creiem que el debat generat enfrontant models de prestació dels serveis aporti les solucions als reptes presents de planificació, economia i gestió existents al món de l’aigua“, conclouen.

En la comparativa de preus, Vic, amb gestió privada del servei, apareix en la banda baixa d’un llistat de 22 municipis. Entre els 17 que, segons l’estudi d’Aigües Vic, presenten tarifes superiors n’hi ha fins a 8 que l’Ajuntament fa la gestió directa del servei, volent desmentir així que la privada surti més cara.

Font: El9Nou

Anuncis