Comunicat – Aliança per combatre la pobresa energètica

Posted on 12 de febrer de 2014 per

0


A Catalunya creix la pobresa, avui 2,2 milions de persones viuen sota el llindar de la pobresa, gairebé 1 de cada 3 persones, d’aquestes 300.000 són nens i nenes. La xifra de persones en situació de pobresa absoluta (ingressos inferiors a 3.600 euros anuals per persona) supera les 600.000 persones. Per altra banda, 225.000 famílies tenen tots els seus membres a l’atur i més de 95.000 d’aquestes són llars sense cap ingrés. Durant el 2012 es van ordenar 25.422 processos de desallotjament (72 per dia), mentre segueixen havent-hi entre 400.000 i 500.000 pisos buits.

A Catalunya també creix la desigualtat, així el 20% dels catalans acapara el 44% dels ingressos mentre que el 20% més pobre només el 6%. Dels ingressos declarats, doncs cal afegir que el 72% del frau fiscal prové de l’evasió d’impostos de grans fortunes i empreses. Així, el frau empresarial català rondaria els 16.000 milions d’euros anuals, xifra que multiplica sis cops les retallades de l’executiu i situa Catalunya com la regió amb més frau d’Europa situant-se en el 23% del PIB.

A Catalunya les empreses que distribueixen en règim de monopoli la llum (Endesa), el gas (Gas Natural Fenosa) i l’aigua (Agbar), van obtenir respectivament 2.771 M€, 1.657 M€ i 432,9 M€ de benefici el 2012. A costa de pujar la tarifa elèctrica un 83% des de 2003 i la d’aigua un 65% des de 2008, a la vegada que tallaven l’electricitat a 1,4 milions de persones a l’estat a Espanyol així com desenes de milers de talls d’aigua a Catalunya el 2013, només a Barcelona 30.000. Una mostra més d’aquest model senil ens la feia ahir mateix el Ministre Soria quan ens explicava que en els últims 4 anys hem pagat 1.160M€ per un sistema de subhastes inútil.

La gent de menor renda, per tant, en aquesta situació d’atur massiu i pujades dels preus energètics queden exclosos. El 15% de la població a Espanya pateix pobresa energètica, i això es relaciona amb unes majors taxes de mort prematura a l’hivern: entre 2.300 i 9.000 morts a l’any, enfront per exemple de les 1.130 d’accidents de tràfic en carretera el 2013.

Tot i que el Parlament hagi aprovat dues mocions (abril i novembre 2013) per posar fi a aquesta barbàrie, el Govern ens presenta un vergonyant Decret llei sobre el Codi de Consum com a resposta. Una mostra més de la seva insensibilitat i desconnexió amb el ciutadà que més està patint aquesta crisi, ens presenta una moratòria totalment insuficient i insultant i que únicament verifica, una vegada més, la seva servitud a les grans fortunes i empreses que espolien i sabotegen l’economia familiar

En definitiva estem davant d’una vulneració dels drets de les persones. El Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC) aprovat per l’Assemblea General de Nacions Unides en 1966, en vigor des de 1977 (del que Espanya n’és part) reconeix a l’article 11.1 el dret de tota persona a un nivell de vida adequat per un mateix i per la seva família, incloent la alimentació, el vestit i l’habitatge adequat, així como una millora continua de les condicions d’existència. D’aquest precepte es desprèn el dret de tota persona i la seva família, a gaudir del dret a un habitatge digna (Observació General nº4) i el dret a l’aigua i el sanejament (observació General nº15 i reconegut expressament per l’Assemblea de Nacions Unides en 2010) com el dret de totes les persones a disposar d’aigua suficient, salubre, acceptable, accessible i assequible per a l’ús personal i domèstic. L’accés universal a la llum, el gas i l’aigua són condicions indispensables per a garantir un habitatge digna i un nivell de vida adequat, són condicions imprescindibles per a preservar la vida i la dignitat de les persones i les seves famílies. A més a més, com a bens comuns que són cal que les Administracions vetllin per la sostenibilitat d’aquets recursos, doncs s’ha fet evident que els “mercats” de l’aigua, llum i gas han estat incapaços de garantir-ne l’accés universal.

Davant d’aquesta situació presentarem l’aliança sotasignada entre moviments d’aturats, afectats per desnonaments, moviments veïnals, moviments de consumidors i moviment ecologista, entregarem una carta a totes les forces de l’arc parlamentari i explicarem algunes de les accions imminents que durem a terme per combatre el règim de les elits extractives, en defensa de les persones i els serveis bàsics com a drets fonamentals.

Pots veure aquí la Carta al Parlament.

Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya

Coordinadora d’assemblees de treballadors/es en atur de Catalunya

Front Cívic de Catalunya

Plataforma Afectats per la Hipoteca de Catalunya

Plataforma Aigua és Vida

Unió de Consumidors de Catalunya

Xarxa per la Sobirania Energètica

Etiquetat:
Posted in: General