El Síndic de Greuges de Catalunya avala la tarifa municipal d’aigua i clavegueram per residents a l’habitatge

Posted on 10 d'Abril de 2014 per

1


El Síndic de Greuges de Catalunya ha sol·licitat recentment a l’Ajuntament d’Arenys de Munt, informació sobre la tarifa municipal del subministrament d’aigua i clavegueram, aprovada pel Ple del consistori el 18 d’octubre de 2012. Aquesta informació va ser sol·licitada arran de dues queixes interposades per dos usuaris que es consideraven discriminats per la tarificació en funció del número de persones residents.

El Síndic de Greuges de Catalunya ha revisat tota la documentació presentada per l’Ajuntament d’Arenys de Munt i l’empresa GUSAM – Aigües d’Arenys i ha conclòs que la tarifa de l’aigua i el clavegueram no és pas discriminatòria.

En aquesta tarifa es va introduir la tarifació del trams de consum d’aigua d’ús domèstic en funció del número de residents a cada habitatge per tal de poder ajustar les factures de l’aigua i el clavegueram a un consum responsable i a la realitat de cada habitatge.

Volem recordar que l’aplicació de la tarifa d’aigua segons residents/habitatge ha estat recomanada per les organitzacions de consumidors (FACUA, OCU) atès que el concepte d’estalvi o malbaratament no pot desvincular-se del nombre de residents de l’habitatge. Són poques les ciutats o municipis que apliquen aquest sistema de tarificació atès que suposa portar un control molt acurat dels moviments del padró. En els estudis que aquestes organitzacions tenen a les seves pàgines web no hi ha constància de cap altre municipi català on s’apliquin aquests tipus de tarifes. Per tant, Aigües d’Arenys i el municipi d’Arenys de Munt serien pioners a Catalunya en aquest sistema que és més just i que prioritza l’estalvi.

L’OMS (Organització Mundial de la Salut) estima en 100 litres/diaris per persona el consum adequat, i és sobre aquesta base que es van dissenyar els trams de la tarifa.

Font: GUSAM – Aigües d’Arenys.